13
09.2018

【金盞花kiehl's唔知好唔好?】有機金盞花舒緩濕疹及敏感一定要試!超work→ IG: milygarden

美容時尚(護膚)  

吾知大家有無濕疹的困擾,我濕疹左好多年,起碼有十幾年時間。不停睇醫生,好番又番發完全吾好。最近我就找到了醫我自己濕疹的方法。
但近年我是好番晒的,好多人問我點解好得甘快,點樣更治。所以開個Blog黎講下。

(網絡圖片)
疹其實是敏性皮膚病,會起一撻撻的紅疹,會腫起,瘙癢和發乾歸裂,結痂、然後會流血, 起左好多乾皮再剝落、再開裂然後不停巡環. (如上圖)
起初我我濕疹只係生係手骹摺位,但吾肯好,但我都仲忍得住,然後生埋係胸口乳房下面與肚腩個條罅到,跟住落腳骹摺位, 大脾罅,屁股罅,所有罅位都有。嚴重時,經常於半夜發作,越夜越痕,但又忍吾住會,又乾又裂又甩皮。好多時會訓到半夜痕到醒左痕到訓吾番。引至會自己發脾氣,半夜大叫,大喊.... 甘第二朝亦都無精神做野啦。真係好痛苦。
我黎緊想講下,金盞花膏點樣整,同埋點解佢會醫好我的濕疹。
IG: https://instagram.com/milygarden
FB: https://m.facebook.com/milygaredn/


金盞花泡油 

IG: https://instagram.com/milygarden
FB: https://m.facebook.com/milygaredn/

 

所以我就唯有去睇醫生啦....
隨之而黎的係類固醇藥膏及敏感藥,但其實完全吾會好。
而且類固醇藥膏係吾好的, 食左敏感藥係好d既,但食敏感藥個種眼訓和溫溫鄧鄧真係好難受,
食左藥落身體要排出黎,都係傷身。
而且我feel到只係表面係紅腫,皮膚底層都會好痕,痕係入面黎,而且佢會不停番發,好番又番發。
有時吾小心食左海鮮仲會立刻起紅疹,不停循環, 三年又三年,都就快要迫瘋了。


除左睇醫生, 坊間藥膏都用過好多,係藥房坤我買既又有,出名既又有, 河馬牌用過,消炎膏, 大陸皮炎平都試過,
完全吾work! 真係千其吾好試!! 
特別係D藥房仔會坤你買個d吾知咩藥膏!用完仲衰! 
醫生既藥都醫吾好,佢地吾係醫生更加吾會知你咩狀況。千其吾好亂用藥!
係加拿大藍色蓋個支lotion幾好,但好一排又吾得。

甘~我有次行行下市集,買左支金盞花膏話可以醫濕疹,基於我個時都諗住醫吾好,而且係天然既野,於是買黎試下,用左1支15g覺得感覺好左,用第2支15g基 乎好晒。如事者過左一年,開始又有d番發,我就係 市集買左2間的金盞花膏,用晒一支都吾見效。買左好幾支不同的,發現好效果參次,此終,有不同的配方,於是嬲嬲地試下自己整啦!

經過的上網,查書,揾材料買,自己泡油, 第一次整左金盞花膏比自己用,覺得很好! 自己整左支超量裝20g裝。我近年我濕疹都係生係屁股罅同大屁罅,一支20g 我大約用到2個月。用晒一支,就已經覺得好左好多,基乎係好番晒。不過都天氣不例轉既時候,空氣質素差的時候,都會開始痕痕地,但就無出紅疹, so far keep 住痕既時候用下,就會好好。基本上無番發。此終天然既野,吾會一用就見效,要用心慢慢用,一到半個月,你會發現開始有好轉,開始無咩甩皮,吾會成床係皮好 似蛇精甘。又吾會當街當巷好痕要左右~ 到1個月之後,基本上真係好番晒。


金盞花油 

於是我又整左一d比我既朋友用,反應都好好,除左濕疹的用左覺得好左,
甚至有朋友生唇瘡,用極唇瘡膏都吾好,攞我支金盞花用2日就好左而且無結蕉,靚靚仔仔,
另一個朋友去越南旅行帶左支去用,被蚊咬揸下止痕 ,無啦啦腫左揸下又消腫。我試過生暗瘡攞黎用,堅work!
呢家我支金盞花膏係我朋友心目中好似變成萬用神膏甘


金盞花膏

但主要我都係做黎自己濕疹用。而且最重要係自己整知道成份是全天然! 

亦都無副作用,絕對無添加, 全天然,無化學成份,亦不是石油副產品。完全可以放心用!

我下篇會講,金盞花膏做法,和為什麼金盞花可以醫好我的濕疹。

 

IG: https://instagram.com/milygarden
FB: https://m.facebook.com/milygaredn/

發表於2018.9.13
留言(0)
博客名稱 :
LoveChuLife
網誌名稱:
catherinechulife's blog
使用天數:1,809
性別:
年齡:2
電郵:catherinechulife@gmail.com
按月份瀏覽
  2020
 • 一月
 • 二月
 • 三月
 • 四月
 • 五月
  2019
 • 一月
 • 二月
 • 三月
 • 四月
 • 五月
 • 六月
 • 七月
 • 八月
 • 九月
 • 十月
 • 十一月
 • 十二月
>> 更多
系統分類
 • 美容時尚
 • 飲食烹飪
 • 環球旅遊
 • 親子育兒
 • 生活品味
 • 戀愛心情
 • 文化政經
自行分類